Greg Rikaart As Kid
2 / 13
Instagram; John Paschal/jpistudios.com

Greg Rikaart (Kevin, Y&R)